Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dowiedz się więcej


 


Harmonogram

Akcje społeczne

Zadania dofinasowane

Aktualności

Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn zaprasza na XLII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zbuczyn, która odbędzie się 24 lipca 2014 r. o godz. 16.30 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie ul. Jana Pawła II.

Czytaj więcej...

Dnia 23 lipca 2014 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie odbędzie się spotkanie informacyjne na temat możliwości otrzymania mikrodotacji w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Mazowsze lokalnie poprzez młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna od kwietnia 2014 r. realizuje projekt „Kompetencje ECDL szansą na lepszą przyszłość” (POKL.09.06.02-14-239/14) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomość języków obcych).

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, nie oglądając się za nowym rozdaniem unijnych funduszy, przygotowała wniosek o dofinansowanie i otrzymała ponad 80 tys. zł na realizację projektu „Centrum Rozwoju Zasobów Lokalnych”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt rozpoczął się w czerwcu i będzie realizowany do końca bieżącego roku. W ramach projektu prowadzone są działania, których celem jest rozwój współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Czytaj więcej...

„Lokalna Grupa Działania (w skrócie "LGD") – rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich.” Brzmi strasznie? Nic podobnego! Nowopowstała Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej jest szansą dla wszystkich aktywnych mieszkańców naszej gminy!

Czytaj więcej...

Najważniejsza i najdłużej wyczekiwana inwestycja, jaką jest budowa oczyszczalnia ścieków „KRZESK”, zostanie ukończona w listopadzie 2014 r. Ze względu na stwierdzone w trakcie budowy warunki gruntowo – wodne (tzw. grunt kurzawkowy) roboty rozpoczęte w lipcu ubiegłego roku postępowały bardzo wolno ze względu na konieczność intensywnych pompowań wykopów. Przełomem była decyzja o wykonaniu dodatkowego nasypu i tym samym podniesienia poziomu posadowienia obiektów. Dzięki temu wykonano i wyposażono  najważniejszy obiekt technologiczny jakim jest reaktor,  zbudowano wszystkie podziemne zbiorniki i urządzenia sieciowe, aktualnie trwa budowa budynku głównego. Inwestycja jest w 50 % finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Łączna wartość zadania (wraz z robotami dodatkowymi) wyniesie 3 mln  80 tys. zł. Oczyszczalnia docelowo „obsługiwać” ma wschodnią część gminy.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich ,, Po-Mocni” informuje że w okresie od 15 lipca 2014 r. do 30 listopada 2014 r. na terenie gminy Zbuczyn realizuje projekt ,, Zdrowa i trzeźwa rodzina ” . Projekt sfinansowany przez Gminę Zbuczyn w ramach powierzenia zadania publicznego pt. ,, Propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia rodzin z terenu Gminy Zbuczyn poprzez organizację imprez rozrywkowych, warsztatów artystycznych i edukacyjnych, wyjazdów integracyjnych w celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w rodzinach ”. W ramach projektu będą realizowane wyjazdy integracyjne, warsztaty artystyczne, pikniki trzeźwościowe, warsztaty edukacyjne.

Zapraszamy serdecznie seniorów z terenu gminy Zbuczyn na kolejny wykład realizowany w ramach projektu „AKTYWNY SENIOR W GMINIE ZBUCZYN”. 16 lipca czerwca 2014 r. /środa/ o godz. 12.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie odbędzie się spotkanie z psychologiem, terapeutą, wykładowcą akademickim Panią Wiesławą Chalecką. Projekt realizowany jest w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Prace na polu trwają wiele miesięcy. Aby uzyskać wysokie plony rolnicy orzą ziemię, bronują, nawożą pola, sieją zboża i tak rok w rok. Lipiec i sierpień to okres najintensywniejszej pracy na wsi. Rozpoczyna się okres zbiorów -koszenie zboża a potem prasowanie i zwożenie słomy z pól. Wszystko prędko, by uciec przed deszczową pogodą, która pogorszy zbiory i opóźni żniwa.

Czytaj więcej...

Wydział Gospodarki Komunalnej Gminy Zbuczyn informuje, że w dniach 7.07- 09.07.2014 r. teren i plaża na zbiorniku wodnym "Rówce" będzie niedostępny dla wędkarzy i odpoczywających ze względu na prace związane z montażem pomostu. Jednocześnie informujemy, że w okresie letnim plaża czynna jest w godzinach od 10.00 do 18.00 /w dniach od 27.06 do 31.08.2014/. Woda wypełniająca zbiornik została dwukrotnie przebadana przez SANEPID w Siedlcach i stwierdzono, że spełnia kryteria czystości pod kątem lokowania miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

Informujemy, iż w dniach 14-23.07.2014 r. na terenie Gminy Zbuczyn firma PUK Serwis przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon samochodowych. Natomiast 19 i 26.07.2014 r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Czytaj więcej...

Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn oraz Wójt Gminy Zbuczyn zapraszają na uroczystą XLI Sesję Rady Gminy Zbuczyn, która odbędzie się 6 lipca 2014 r. /niedziela/ o godz. 13.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie.

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie gości delegacje z Ukrainy i Rumuni na Międzynarodowych Warsztatach Artystycznych. Od 30 czerwca do 7 lipca dzieci i młodzież z tamtejszych placówek oświatowych wraz z rówieśnikami z Polski uczestniczy w zajęciach: tanecznych, wokalnych, plastycznych, rzeźbiarskich i językowych. Spędzają wspólnie czas  poznając  wzajemnie kulturę i język rówieśników. Warsztaty zakończą  się wspólnym występem podczas uroczystego koncertu.  Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest GOK  w Zbuczynie.

Czytaj więcej...

Gmina Zbuczyn, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku zapraszają na Dni Otwarte OWES, które odbędą się 6 lipca 2014 r. /niedziela/ w godz. 12.00- 20.00 na terenie przy Urzędzie Gminy w Zbuczynie. Dni Otwarte to doskonała okazja do zapoznania się z możliwościami rozwoju, jakie stwarza ekonomia społeczna i przybliżenia uczestnikom oferty powstałego w Siedlcach OWES. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą stowarzyszeń, fundacji oraz PES działających na terenie subregionu siedleckiego. 

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie przy współpracy Urzędu Gminy zaprasza na coroczny Festyn z okazji Dni Gminy Zbuczyn 2014, który odbędzie się 6 lipca /niedziela/. Wszystkie atrakcje zaplanowano i przygotowano na terenie przylegającym do budynku Urzędu Gminy w centrum Zbuczyna.

Czytaj więcej...

Wydarzenia

Absolutorium dla Wójta!

Z życia Gminy


III Parafiada w Krzesku

Najnowsze filmy

Dni Gminy Zbuczyn
-  WHITE STUDIO

Dni Gminy Zbuczyn
-  TV POWIAT


Piknik w Starym Krzesku
- TV POWIAT

Galeria zdjęć


Dni Gminy Zbuczyn

Na skróty

Dla mieszkańców